OAC

Profil Arbitra

Gryc-Zerych Ewa zdjęcie

Gryc-Zerych Ewa

Znajomość języków Polski
Znajomość prawa krajowego Polska
Wartość przedmiotu sporu każda

Życiorys

W 2005r. ukończyła aplikację sądową i w tym samym roku uzyskała wpis na listę radców prawnych. Od 2008r. prowadzi własną działalność gospodarczą, przy czym od 2013r. dodatkowo w formie spółki partnerskiej. Głównie specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie gospodarczym oraz prawie autorskim. Posiada także ukończoną aplikację rzecznikowską i od 2011r. z powodzeniem jako rzecznik patentowy obsługuje kompleksowo przedsiębiorców zarówno w zakresie rejestracji praw wyłącznych w urzędach patentowych jak również ich ochrony przed sądem. Dodatkowo prowadzi wykłady z zakresu prawa własności przemysłowej, pełni rolę eksperta w wielu publikacjach prasowych oraz przygotowuje prywatne opinie sądowe w sporach z zakresu własności przemysłowej. W latach 2013-2017 piastowała funkcję Vice Dziekana Okręgowej Rady Rzeczników Patentowych woj. dolnośląskiego. W kadencji 2017-2020 pełni rolę sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

WYSZUKAJ ARBITRA