OAC

Kalkulator kosztów

Żeby obliczyć wysokość opłaty za postępowanie, należy wskazać wartość przedmiotu sporu oraz walutę, w której zamierza się dokonać opłaty. Domyślnie sprawę rozstrzyga jeden Arbiter, ale za zgodą obu stron skład orzekający może być 3-osobowy. Regulamin opłat jest dostępny tutaj. Więcej na temat opłat dowiesz się także tutaj w zakładce "Koszty i opłaty".

Na żądanie powoda, w przypadku wygrania przez niego sprawy, Arbitrzy zasądzają na jego rzecz od pozwanego zwrot opłaty poniesionej w związku z postępowaniem.

Choć ta strona jest wyświetlana w tej chwili w języku polskim, to Sąd Arbitrażowy Online OAC jest sądem o zasięgu międzynarodowym, dlatego podstawowa waluta opłat to euro. Z uwagi na zmiany kursów walut (publikowane przez Europejski Bank Centralny), kwota opłaty w innej walucie może różnić się w zależności od terminu dokonywania opłaty.Jeden arbiter

0,00 EUR netto

0,00 EUR brutto

Trzech arbitrów

0,00 EUR netto

0,00 EUR brutto